Novinka

Zrušení nařízení SVS

Nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/029979-G ze dne 6.3.2017 se k tomuto datu ukončují mimořádná veterinární opatření ze dne 10.1.2017, která byla vydána z důvodu zamezení šíření nákazy ptačí chřipky.

Nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/029979-G ze dne 6.3.2017 se k tomuto datu ukončují mimořádná veterinární opatření ze dne 10.1.2017, která byla vydána z důvodu zamezení šíření nákazy ptačí chřipky.

Setkání chovatelů 12.3. se bude konat i s účastí drůbeže a ostatního ptactva.

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/uredni-deska/

8.3.2017

< Zpět