Setkání chovatelů exotického ptactva

Kdy: 9.8.2020 06:00

http://www.setkanichovatelu.cz/informace/

 

Kontakty pro případné  dotazy.

Jan Pohanka – 603 167 604 

Otto Schmidt – 607 038 331

setkani.chovatelu@email.cz