O nás

Historie

Areál Výstaviště v Přerově byl vybudován v 60. letech minulého století pro pořádání celostátních zemědělských výstav a regionálních společensko-kulturních akcí. Po roce 1989 by majetek Výstaviště privatizován společností Genoservis a.s. a areál byl dále využíván pro pořádání výstav se zaměřením na chovatelství, zemědělství a pro aukce dobytka.

Po převedení celého Výstaviště na samostatné obchodní společnosti po roce 2000 dochází k postupnému útlumu provozu a konají se zde převážně prodejní akce chovatelů okrasného ptactva a některé společensko-kulturní akce. Areál a budovy postupně chátrají a po insolvenčním řízení v letech 2015-2016 je areál a majetek výstaviště prodán.

Současnost

Významnou část majetku Výstaviště odkoupila v roce 2016 společnost WT WINTECH a.s.. Záměrem a cílem je vybudovat moderní multifunkční areál pro provozování výstavních, společensko-kulturních akcí a vytvořit zde místo pro sportovní volnočasové aktivity.