Novinka

Zahájení rekonstrukce areálu

Upozorňujeme návštěvníky, že v areálu Výstaviště začaly probíhat stavební práce.

Bylo započato s rekonstrukcí hospodářské budovy v jihovýchodní části Výstaviště (naproti výstavní hale „P“). Byly také zahájeny práce na vybudování nové splaškové kanalizace a rozvodu vody v areálu. Následně budou zahájeny práce na nových rozvodech elektřiny a veřejného osvětlení. Zároveň bude probíhat demolice dvou rodinných domků (naproti stanové haly).

Mimo akce uvedené v kalendáři je po dobu výstavby pro veřejnost vstup do areálu zakázán. Při pohybu v areálu při akcích dbejte prosím zvýšené opatrnosti a respektujte značení.

Děkujeme za pochopení.

3.10.2017

< Zpět